Augustus Tapınağı Projesi

 
 
 
 
ANKARA AUGUSTUS VE ROMA TAPINAĞI DUVAR DESTEK PROJESİ (2010)

Roma İmparatorluğu’nun M.Ö. 25 yılından itibaren Galatya Eyalet Başkenti olan Ankyra’da yer alan İlk Roma İmparatoru Augustus (M.Ö.27-M.S.14) ve Tanrıça Roma adına günümüzden tam 2000 sene evvel inşa edilmiş olan bu tapınak tüm Roma Dönemi Arkeolojisi için en önemli anıtlardan birisini oluşturmaktadır. Bunun nedeni ilk Roma İmparatoru Augustus’un 41 yıl süren hükümdarlığı süresince elde etmiş olduğu başarıları içeren Eski Yunanca ve Latince olan yazıtın bu tapınağın duvarlarına yazılmış olmasında yatar. Tapınak, söz konusu bu yazıtlardan dolayı "Yazıtlar Kraliçe” olarak adlandırılmıştır. Augustus’un başarılarını içeren söz konusu bu yazıt, Roma Dünyası’ndan günümüze kadar koruna gelen tek örnektir.

Bu önemli anıtın yıkılma tehlikesi gösteren kuzey duvarının desteklenmesi için 2006 yılından beri uğraş veren Anadolu Kültür Akademisi Derneği’nin (AKA) çabaları ile ATAK Mühendislik A.Ş.’ye hazırlatılmış olan destek projesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda ATAK Mühendislik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir (Temmuz 2010). Hacı Bayram Camii’nin hemen yanı başında farklı dinlerin bir arada yaşayabildiğine en güzel kanıt, söz konusu bu iki yapıdır. Augustus Tapınağı Duvar Destek Projesi, tüm Kültür Varlıklarımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda atılmış en önemli adımlardan birini oluşturmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile bu projede emeği geçenlere teşekkür ederiz.
 
Augustus Tapınağı Proje Raporu
Projeler