Hakkımızda

ANADOLU KÜLTÜR AKADEMİSİ DERNEĞİ

  • Kamunun yürüttüğü kültür görevine yardımcı olacak,
  • Ülke kültür politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunacak,
  • Faaliyet konusu ile bağlantılı yayınlar yapacak,
  • Amaçlarını gerçekleştirebilecek kaynakları sağlayacak, yerli ve yabancı fonları harekete geçirecek, yönlendirecek ve amaç doğrultusunda kullanımını sağlayacak,
  • Belirlediği doğruları toplum bilinci yaratarak ve toplumla birlikte hareket ederek gerçekleştirecek,
  • Amacı doğrultusunda proje ve danışmanlık hizmetleri geliştirmek ve uygulamak suretiyle toplumsal çıkarları ön planda tutacak,
  • Kültürel değerler konusunda toplumda duyarlılık yaratacak kamuoyu oluşturma yeterliliğine sahip, özerk, kendi bütçesi ve kadrosu olan, akademik bir kuruluştur.

AMACI
Anadolu Kültür Akademisi (AKA), "Anadolu kültür variıklanııın korunması, yaşatılması, tanıtılması, gelecek kuşaklara doğru biçimde aktarılması için etkin çalışmalar yapmak; kültür politikalarına katkıda bulunmak" amacıyla kurulmuştur.

TEMEL İLKELERİ
AKA, amaç ve hedeflerini benimseyen kurum, kuruluş ve bireylerle işbirliğine açıktır. AKA, din, dil, ırk farkı gözetmeden, kültürbağı ile toplumun hizmetindedir.

Kurumsal